دخترِ زمستون ...

همان نُخطه،سر ِ خط :)

ف ی ز ی ک ؟

ای تواون موهای فرفریت انیشتین! 

لعنت خدا به مسائل فیزیک!!!

18سوال دیگ تویک ساعت!متنفرررررم ازت مث آلارم گوشی ساعت 6:||

امروز وخنگ بازیام:))))

ساعت یک میرم کلاس بی خبرازاینکه امروزسه شنبه س !اصلا بااین استادکلاس ندارم!!://

بعدمیرم باترم سومیاسرکلاس،کلاس ک تموم میشه حواسم توماس ماسکم بودحضورغیاب میکنه میگه شماچی؟!!همه باخنده میگن ایشون مهمونمون بوده:)))منم بااقتدارمیرم جلومیگم استادکلاسواشتباهی اومدم نمیدونستم دوساعت دیگ کلاس دارم اسم منم اضاف کنیدیه کارواجب دارم ُ نمیتونم بمونم D;میام بیرون میبینم اصابااین استادکلاس ندارم کهD:الکی حاضری خوردم^___^بعددو ونیم میشه میریم سرکلاس استاد عین !یادمه چندسال پیش باهم رفته بودیم سفرD:بعدمیرم ازش اجازه میگیرم اسم وفامیل میپرسه ُقبلادیده بودمش تومحوطه فکرده بودم میشناسم:/ولی تازه امروزشناخت ُ بااینکه سخت گیره میگن،اجازه داد:)))

تونم نم ِ بارون پیاده میام خونه مامانبزرگم ُ ادامه کارموانجام میدیم و‌...

فردا باهراتفاقی من برنامم روتعطیل نمیکنم:))

+تابعد ..

کادو+کامنتاتاساعت دوازده بازه:)))

اینم کادو؛)

هرچندراضی نیستم این بار ...


نمی دونستم ‌‌‌‌:_

یک: نمی دونستم امروزیه شنبه نیست ُ سه شنبه س!

دو:نمی دونستم ساعت یک کلاس نداریم ودو وَ نیم کلاس داریم!

سه: عصبانیم:||

قلبت کجاست؟!

دلـم برات تنـــگ ...

بسم الله محمد ...

تنها پناه ِ من ...

                   "تنها "پناه ِ من ...

                                           تنهاپناه ِ من ...


به امـیدلطف ُ کرمــت !


*:)بشنـ ـوید

+حیفه اینهمه خاطره نیست؟؛)نظرات تاجمعه بسته :)

بفهمم!!!

آرـهـ! تکرار میکنم ،انقدکه بفهمی...

بـروتودل ِ هررررچی که اسمش روگذاشتی"ترس" وقتی که امیـدتمام ِ توئـه!


واجب عی‍ـنی!

 پآیآن نزدیک است .. !×

عکس لاهنری؛/

این عکسمو میبینه ُ دِ بیابگیرش ازخنده:/


میگم چشه مگه؟چه مرگته؟!!!!!!!!

میگه داییت هم توعمرش اینطوری احترام نذاشته +_+(داییم پلیسه) 

مثلاًخواسته بودم عکس هنری شه://واینکه صورتم معلوم نباشه:|

+عکس،تکراریِ!


*خوب باشید:)!


انگاریه کیلوآهن توسرم گذاشتن!

نمی دونی ک!

انقدد سرم سنگینه دلم میخوادبکوبمش به دیوار ...به دیوااار ...

دوستی ؟!!!!رمزبخواین ک بدم:))

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

کادوی تولد ..

وَ تولدی که نزدیکه ُ منه امروز فرداکن 

هنوزکادوی ِتولد روبهش دستم نزدم غیراینکه فقط برش زدم !

بامادرکه قهرباشی همینه دیگه ...

ولی این قهر ُ کم بودنه خیلی چیزاروبهم ثابت کرد.

دعاکنیددست بجنبم:((+آشتی کِردیم🤗وفرداشروع به کارمیکنم:)))))


+خوب باشید:))))

بخاری:))

انقدبخاریوکم ُزیادکردم‌ ،انقدD: میترسم بخوابم خودشوانقدزیادکنه بترکه-_-منواذیت میکنی؟!!!! حالتوجامیارم :دییییییی

این چه وضعشه آخه! 

 +پستی ک موقت کردم واقعاًاذیتم کرد.وسط دعوابین من ُ آبجی الف  زدم زیرخنده؛|اینطوری فکردمن یه چیزی زدم:/ نمیدونم چیشدولی پشیمون شدرفت:||


++به جان ِ کتابای قشنگوخوش بوم ک انقدم روشون حساسم امروزآخرین ومهم ترین برنامه رومی نویسم بهش عمل میکنم تاپوستم کنده شه!!!!بعدم شروع کردم به صورت جدی تر، نظرات ُ میبندم فقط جمعه ها:)))))


+++برو تودل ِ هــرچى که اسمـش روگـذاشتی"تـ ـرس"وقتی که اُمیـدتمام ِ توئه!

مظلوم خودم:/

هررررچیم تلاش کردم نتونستم فونت قالب کوفتیموعوض کنم:(((هرررچقد:(


حوصله وب خونی ندارم ...

راستش من مث ِ خیلی ازشماحوصله وبلاگ خونیومطالبوندارم،فقط چنتابلاگ خاص مثلاًD: اکثرمطالب هم طولانیه خب:/ازطرفی برای نوشتن از شلوغ پلوغی خوشم نمیاد:||خلاصه ازمن بخشش:|

لطفاً ...

فکرتو از پریز بکش

تکیه بده به صندلیت

به حرفام گوش کن :)


+ ولی توخوب باش.خوب باش.خوب باش.خوب باش .......

یادگرفتنش ُ خوشحال مندم:)

نَ خوبه خوشحـآلم پسرداییم بلـخره فهمیدوقتی میادتواتاقم قبلش تق تق کنه:))هرچنداجازه ده ثانیه ای داره فقط^__^

*وقتی به جایی رسیدی که ساعت ُ عدد ورقم برات مهم نبود،فقط یادگرفتـنه مهم بود ُ تانفهمیدی چیزیودَس نکشیدى ازش اونوقته کِ میتونی ازتلاشت خشنودباشی؛)!

**خوشحآلیم ازاین بودکه سر ِ کتابم درحال ِخوندن،صدایِ بدگویی هاشومیشنیدم ولی مصمم ترمیشدم ُ ا ش ک اموباآستینم پاک می کردم ُ ادامه میدادم:)


***خوب باشید ُ خدایـ ـــا شــکــ ....ــرت:)قلب،قلبب،قلببب ...


امروزم ...

آخ من قربون امروزخودم برم:*

عزیزه دل ناراحت بود ُ اینطوری:(وار ،واردشد ُ منم اینطوری:(تروار

بغلش کردم.محکم.محکممم.وبعدم ماچ ُ موچ تف تفیوباقی درستوبخون :)


+تاشب🌷✋


رویایم🎈

ازرویاهات مراقبت کنی 


:)

هستم.

می دونی؟دق میکنم ک اونطوری.

Designed By Erfan Powered by Bayan